Návratnosť prestavby na LPG


Skúste si prepočítať návratnosť investícií:
Základné údaje
Aktuálna cena benzínu:
Aktuálna cena plynu:
spotreba auta na benzín v l/100km: liter
Cena prestavby auta na LPG:
Najazdené za mesiac:

Výpočet úspory
Spotreba benzínu na 100km:0 €
Spotreba plynu na 100km + 20%0 €
Úspora na 100km0 €
Úspora za mesiac0 €
NÁVRATNOSŤ PRESTAVBY: 0 mesiacov