Zľavový systém čerpacej stanice

Na vernostnú kartu sa Vám zbierajú načerpané litre za jeden kalendárny mesiac. Tankovanie sa kumuluje vždy na jednotlivé vozidlo.
V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené zľavy,  na ktoré máte pri opakovanom tankovaní nárok.

0 - 50 litrov 1%
50 - 100 litrov 2%
100 - 200 litrov 3%
200 - 350 litrov 4%
350 - 500 litrov 5%
500 - 700 litrov 6%
700 - 5000 litrov 7%