Montáž LPG


Pri motáži LPG treba klásť veľký dôraz na samostatnú montáž,  súčiastky ktoré sa použijú pri montáži a v neposlednej rade tiež na servis vozidla.

Používame systém:                           

- jednobodového vstrekovania                                                                             
                                                                                                                                                                                                
- sekvenčného vstrekovania     


                                                                       


Prestavba benzínového motora je v súčastnosti možná troma spôsobmi:

1. LPG prestavba hromadne schváleného vozidla.

2. Prestavba podľa európskeho predpisu EHK 115.

3. Individuálna prestavba vozidla
.